კარიერა

ამ ეტაპზე ვაკანსიები არ გვაქვს

    ტალანტი და პროგრესი უმნიშვნელოვანესია LS Heavylift-ისთვის. ჩვენი კომპანია ყოველთვის აფასებს თანამშრომლების მოტივაციას და სამუშაო ეთიკას, ჩვენ ვიაზრებთ იმას რომ პროფესიონალების ჩამოყალიბება და განვითარება მნიშვნელოვანია წინსვლისთვის. ჩვენი თანამშრომლების უმეტესობამ კარიერა სტაჟირებით დაიწყო და შემდგომ პროგრესირებდნენ სხვადასხვა პოზიციებზე. წლების გამოცდილებამ გვასწავლა რომ, მეგობრული გარემოს შექმნა და თანამშრომლების კარიერული განვითარების ხელშეწყობა, პირდაპირ აისახება დადებითად ჩვენს ზრდაზე. ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი, სადაც თითოეული წევრის მუშაობა გადამწყვეტია უკეთესი მომავლის შექმნაში.